AED

Avtomatski električni defibrilator –  za kaj in kako ga uporabljamo

Kdaj uporabimo avtomatski defibrilator?
Kako uporabimo avtomatski defibrilator?

Nenadna smrt imenujemo zastoj srca in dihanja, ki nastopi brez opozorilnih težav ali najkasneje v eni uri po začetku simptomov. Pri odraslih je vzrok najpogosteje srce – primarna srčni zastoj oz. Nenadna srčna smrt. V Sloveniji naj bi bilo 5,5 primerov na dan. 95% teh ljudi umre pred prihodom v bolnišnico. Tako velika umrljivost je posledica občutljivosti možganov in srca na pomankanje kisika, saj kri med srčnim zastojem (srce je v zastoju, zato ne funkcionira) ne kroži po žilah in tako ne oskrbuje srca in možganov s prepotrebnim kisikom. Preživetje je tako odvisno od čimprejšne povrnitve krvnega obtoka.

Najogostejši vzrok za zastoj srca je migetanje prekatov, t.i. prekatna fibrilacija. V okviru TPO prizadetemu z oživljanjem kupujemo čas da prihoda reševalcev, ki poskušajo srce z elektrokonverzijo ponovno pognati v normalen ritem. K sreči je zananost že tako napredovala, da je omogočila izdelavo t.i. avtomatskih defibrilatorjev (AED).
Avtomatski defibrilator deluje po enakam principu kot profesionalni defibrilator, katerega uporablja za to ustrezno usposobljeno zdravstveno osebje. Z pomočjo elektrošoka poskuša srce spraviti nazaj v normalen ritem. Za razliko od profesionalnih defibrilatorjev, katere je potrebno upravljati popolnoma ročno, zna avtomatski defibrilator sam prepoznati ritem in se tudi pravilno odločiti za nadaljno ukrepanje.

Kdaj uporabimo avtomatski defibrilator?

Uporabimo ga v vseh primerih nenadne srčne smrti. Človek se nenadoma zgrudi in obleži. Znaka sta dva:
– ne odziva se na klic
– ne naredi normalnega vdiha med nekaj sekundnim opazovanjem (po tem, ko smo mu sprostili dihalne poti)
Če zavesti in/ali dihanja ne moremo ugotoviti z gotovostjo, potem se ravnamo, kot da nista prisotna in priključimo avtomatski defibrilator – naprava bo prepoznala morebitni učinkoviti srčni ritem in električnega sunka ne bo dovolila.

Kako uporabimo avtomatski defibrilator?

1. Ostanimo prisebni in zbrani ter ukrepajmo hitro in učinkovito. Pri srčnem zastoju o preživetju oz. Trajni možganski okvari odločajo sekunde.
2. Ko ugotovimo, da prizadeti ne diha (sprostimo dihalne poti), takoj pokličemo 112 – SNMP.
3. Če smo sami, in vemo, da je avtomatski defibrilator oddaljen le 1 – 2 minuti teka stran, tečimo ponj. Če je zraven še kakšen pomočnik oz. »naključni« opazovalec, ga pošljemo po avtomatsk defibrilator, mi pa se lotimo oživljanja. Nikakor pa ne puščajmo prizadetega samega več kot 2 min, raje začnimo z Temeljnimi postopki oživljanja, kot pa da iščemo avtomatski defibrilator.
4. Odpremo/vključimo defibrilator oz. odtrgamo samolepilni
5. Sledimo govornim navodilom:
6. Prilepimo elektrodi, ki morata imeti neposreden stik z kožo. Če je prsni koš moker, da vsaj pribložno obrišemo. Odstranimo vsa zdravila v obliki nalepk.
7. Odmaknemo se od prizadetega, žic in defibrilatorja – analizira namreč aktivnost srca.
8. Po navodilu pritisnemo gumb za električni sunek. V času električnega sunka (od pritiska na gumb pa do konca sunka preteče nekaj sekund) SE NIHČE NIKAKOR NE SME DOTIKATI PRIZADETEGA ALI ŽIC DEFIBRILATORJA, ker imamo tako lahko namesto enega prizadetega dva.
9. Takoj po sunku defibrilatorja nadaljujemo s TPO; to pomeni 30 masaž in dva vpiha, ki jih izvajamo 2 minuti.
10. Nato nas defibrilator opozori, naj se zopet umaknemo stran od prizadetega, saj bo ponovno analiziral stanje srca.
11. V primeru, da je potreben ponoven sunek, bo to defibrilator sporočil oz. Ukazal, da naj se nadaljuje z temeljnimi postopki oživljanja.
12. Samolepljivi elektrodi pustimo na prsnem košu ves čas oživljanja, ker bo defibrilator v rednih intervalihb(2 min) ponavljal analizo srčnega ritma.
13. Opisan zgornji postopek ponavljamo do prihoda reševalne ekipe (cca. 10 min).
14. Če se pojavi dihanje, prizadetega namestimo v stabilni bočni položaj in počakamo pri prizadetem do prihoda reševalcev. Redno preverjamo stanje prizadetega. Elektrode pustimo prilepljene in prav tako vklučen defibrilator do prihoda reševalcev.